Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang

Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Nghiệp vụ nhà hàng Chương trình đào tạo ngành Nghiệp vụ nhà hàng
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số...
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ may và thời trang Chương trình đào tạo ngành Công nghệ may và thời trang
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số...
Chương trình đào tạo ngành Lập trình/Phân tích hệ thống Chương trình đào tạo ngành Lập trình/Phân tích hệ thống
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số...
Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số...
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số...
Chương trình đào tạo ngành Điện Công nghiệp và Dân dụng Chương trình đào tạo ngành Điện Công nghiệp và Dân dụng
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số...
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ hàn Chương trình đào tạo ngành Công nghệ hàn
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số...

Văn bản mới Văn bản mới

 Lịch trực tết Nguyên đán Đinh dậu 2017 và trực ngày Chủ nhật tháng 01-02-3/2017
 Thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp
 Thông báo về thời gian họp lớp và nhập học đối với học sinh khóa 8,9,10 hệ TCCN năm học 2016 - 2017
 Kế hoạch đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016 - 2017
 Sơ Kết công tác tháng 7 và Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2016